منبع سختی گیرو کاربرد آن

منبع شوفاژ +منبع سختی گیر

برای سختی زدایی معمولا از دستگاه سختی گیر استفاده میشود.دستگاه شامل یک استوانه فلزی میباشد

که در داخل آن موادموثر در سختی زدایی (رزین های تبادل یونی ) قرار گرفته است. رزینهای مزبور میتوانند یونهای منیزیوم و کلسیم

را با یون سدیم مبادله نمایند.ضرورت دارد که رزین نو در دستگاه قرار گیرد.و بعد از شستشو به فعال کردن و احیای رزین اقدام شود.

راه اندازی و بهره برداری و تجدید بار دستگاه سختی زدایی ممکن است دستی یا با فرمان الکترونیکی به صورت خودکار انجام گیرد.

موارد کاربرد سختی گیر :

۱ – کاهش سختی آبهای آشامیدنی طبق استاندارد WHO . مقدار سختی را در آبهای مصرفی بر حسب ca co3 معادل ۲۵۰ میلیگرم پیشنهاد شده است.

۲ – حذف سختی آب دیگهای بخار

۳ – حذف یا کاهش سختی آب در سیستم گرمایش و سرمایش

۴ – حذف یا کاهش سختی آب در صنایع نساجی و رنگرزی و ….

همچنین برای اطلاع از قیمت منبع دو جداره شامل:سختی گیر/قیمت دستگاه سختی گیر /منبع سختی گیرو کاربرد آنقیمت منبع۳۰۰لیتری دوجداره قیمت منبع۴۰۰لیتری دوجداره قیمت منبع۵۰۰لیتری دوجداره قیمت منبع۶۰۰لیتری دوجداره قیمت منبع۷۰۰لیتری دوجداره قیمت منبع۸۰۰لیتری دوجداره قیمت منبع۹۰۰لیتری دوجداره قیمت منبع۱۰۰۰لیتری دوجداره لیست قیمت منبع کویلدار شامل: قیمت منبع کویل دار ایستاده یا قیمت منبع کویلدار عمودی قیمت منبع کویل دار خوابیده قیمت مبدل است بل دو سر فلنچ لیست قیمت سایر محصولات شرکت شامل: مبدل استیل دو سر فلنچ قیمت منبع فیلتر شنی قیمت مبدل استخر قیمت منبع سوخت قیمت منبع آب قیمت مبدل های حرارتی قیمت منبع کویلی منبع سختیگیر آب قیمت منبع سختیگیر منبع سختی گیر آب سختیگیر آب خانگی سختیگیر مغناطیسی سختی گیر رزینی سختی گیر آب /سختی گیر مغناطیسی قیمت تانکر آب(منبع آب ) قیمت تانکر سوخت(یا منبع سوخت ) تماس بگیرید

#قیمت سختی گیر رزینی:تماس۰۹۱۲۵۵۷۵۵۳۶