منبع انبساط ۸۰۰ لیتری

منبع ۸۰۰ لیتری انبساط صنعت کار تهران با ضخامت ورق ۲ میلی متر

منبع ۸۰۰ لیتری انبساط صنعت کار تهران با ضخامت ورق ۲ میلی متر , وزنی معادل ۱۰۰ کیلوگرم دارد. ارتفاع این منبع ۱۰۰ سانتی متر بوده و طول آن ۹۰ سانتی متر می‌باشد و همچنین عرض این منبع ۹۰ سانتیمتر می باشد.قابل ذکر است تمامی ابعاد و اندازه های ذکر شده در حالت استاندارد بوده و می توان بنا به درخواست مشتری ابعاد را تغییر داد.

منبع ۸۰۰ لیتری انبساط صنعت کار تهران با ضخامت ورق ۲٫۵ میلی متر

منبع ۸۰۰ لیتری انبساط صنعت کار تهران با ضخامت ورق ۲٫۵ میلی متر , وزنی معادل ۱۲۰ کیلوگرم دارد. ارتفاع این منبع ۱۰۰ سانتی متر بوده و طول آن ۹۰ سانتی متر می‌باشد و همچنین عرض این منبع ۹۰ سانتیمتر می باشد.قابل ذکر است تمامی ابعاد و اندازه های ذکر شده در حالت استاندارد بوده و می توان بنا به درخواست مشتری ابعاد را تغییر داد.

منبع ۸۰۰ لیتری انبساط صنعت کار تهران با ضخامت ورق ۳ میلی متر

منبع ۸۰۰ لیتری انبساط صنعت کار تهران با ضخامت ورق ۳ میلی متر , وزنی معادل ۱۴۲ کیلوگرم دارد. ارتفاع این منبع ۱۰۰ سانتی متر بوده و طول آن ۹۰ سانتی متر می‌باشد و همچنین عرض این منبع ۹۰ سانتیمتر می باشد.قابل ذکر است تمامی ابعاد و اندازه های ذکر شده در حالت استاندارد بوده و می توان بنا به درخواست مشتری ابعاد را تغییر داد.

منبع ۸۰۰ لیتری انبساط صنعت کار تهران با ضخامت ورق ۴ میلی متر

منبع ۸۰۰ لیتری انبساط صنعت کار تهران با ضخامت ورق ۴ میلی متر , وزنی معادل ۱۸۵ کیلوگرم دارد. ارتفاع این منبع ۱۰۰ سانتی متر بوده و طول آن ۹۰ سانتی متر می‌باشد و همچنین عرض این منبع ۹۰ سانتیمتر می باشد.قابل ذکر است تمامی ابعاد و اندازه های ذکر شده در حالت استاندارد بوده و می توان بنا به درخواست مشتری ابعاد را تغییر داد.

یکی دیگر از محصولات شرکت تولیدی صنعتی صنعت کار تهران منابع انبساط می باشد. که این نوع مخرن از ۲۰۰ لیتری تا ۱۵۰۰ لیتری تولید می‌شود. و با ضخامت های متفاوتی عرضه می شود از جمله تولید با ورق گالوانیزه ۲ میلیمتر و ۲٫۵ میلیمتر و ۳ میلیمتر و در ابعاد بزرگتر ۴ میلی متر تولید می گردد .در ادامه ابعاد و مشخصات فنی منابع انبساط را برای شما تشریح می کنیم.