منبع انبساط ۲۰۰ لیتری

منبع ۲۰۰ لیتری انبساط صنعت کار تهران با ضخامت ورق ۲ میلی متر

منبع ۲۰۰ لیتری انبساط صنعت کار تهران با ضخامت ورق ۲ میلی متر , وزنی معادل ۴۵ کیلوگرم دارد. ارتفاع این منبع ۸۰ سانتی متر بوده و طول آن ۵۰ سانتی متر می‌باشد و همچنین عرض این منبع ۵۰ سانتیمتر می باشد.قابل ذکر است تمامی ابعاد و اندازه های ذکر شده در حالت استاندارد بوده و می توان بنا به درخواست مشتری ابعاد را تغییر داد.

منبع ۲۰۰ لیتری انبساط صنعت کار تهران با ضخامت ورق ۲٫۵ میلی متر

منبع ۲۰۰ لیتری انبساط صنعت کار تهران با ضخامت ورق ۲٫۵ میلی متر , وزنی معادل ۵۵ کیلوگرم دارد. ارتفاع این منبع ۸۰ سانتی متر بوده و طول آن ۵۰ سانتی متر می‌باشد و همچنین عرض این منبع ۵۰ سانتیمتر می باشد.قابل ذکر است تمامی ابعاد و اندازه های ذکر شده در حالت استاندارد بوده و می توان بنا به درخواست مشتری ابعاد را تغییر داد.

منبع ۲۰۰ لیتری انبساط صنعت کار تهران با ضخامت ورق ۳ میلی متر

منبع ۲۰۰ لیتری انبساط صنعت کار تهران با ضخامت ورق ۳ میلی متر , وزنی معادل ۶۰ کیلوگرم دارد. ارتفاع این منبع ۸۰ سانتی متر بوده و طول آن ۵۰ سانتی متر می‌باشد و همچنین عرض این منبع ۵۰ سانتیمتر می باشد.قابل ذکر است تمامی ابعاد و اندازه های ذکر شده در حالت استاندارد بوده و می توان بنا به درخواست مشتری ابعاد را تغییر داد.

یکی دیگر از محصولات شرکت تولیدی صنعتی صنعت کار تهران منابع انبساط می باشد. که این نوع مخرن از ۲۰۰ لیتری تا ۱۵۰۰ لیتری تولید می‌شود. و با ضخامت های متفاوتی عرضه می شود از جمله تولید با ورق گالوانیزه ۲ میلیمتر و ۲٫۵ میلیمتر و ۳ میلیمتر و در ابعاد بزرگتر ۴ میلی متر تولید می گردد .در ادامه ابعاد و مشخصات فنی منابع انبساط را برای شما تشریح می کنیم.